"Het ‘anders denken’ is voor mij een tweede natuur en maakt dat ik ieder vraagstuk zie als kans en ook op die manier aanvlieg."

Specialisaties

 • Conceptonderwijs (o.a. Montessorionderwijs, TOM onderwijs, Daltononderwijs, Sterrenschool)
 • Visietrajecten vormgeven en begeleiden
 • Verandertrajecten aansturen/begeleiden
 • Leggen van de basis voor IKC
 • Begeleiden van 'zwakke scholen' naar basistoezicht
 • Coachen van startende directeuren
 • Coachen van leerkrachten op didactisch vlak

Specialisaties

 • Conceptonderwijs (o.a. Montessorionderwijs, TOM onderwijs, Daltononderwijs, Sterrenschool)
 • Visietrajecten vormgeven en begeleiden
 • Verandertrajecten aansturen/begeleiden
 • Leggen van de basis voor IKC
 • Begeleiden van 'zwakke scholen' naar basistoezicht
 • Coachen van startende directeuren
 • Coachen van leerkrachten op didactisch vlak

Ervaring

Coaching leerkracht voor stichting Wonderwijs te Elst 

Directeur ad interim Sterenschool Driehuis te Mijdrecht
* Verbeteren onderwijskwaliteit van onvoldoende naar voldoende op het gebied van 'zicht op ontwikkeling', 'didactisch handelen' en 'kwaliteitszorg'
* Communicatie intern en extern versterken
* Mede voorbereiden administratieve fusie met andere school

Directeur ad interim Dalton IKC de Rank te Hengelo – academische basisschool
* ‘Gezicht’ zijn voor de school richting ouders/verzorgers, ketenpartners en externen
* Ontwikkeling en voortgang ontwikkeling academische basisschool monitoren; daaruit sturing geven
* Basis leggen voor het maken van de vertaalslag van doorgaande ontwikkelingslijnen vanuit de school
richting IKC als totale organisatie

Directeur TOM Brede school het Kleurrijk te Nijmegen 
* Versterken TOM-concept en professionalisering leerkrachten
* Samenwerking binnen en buiten Brede school uitbouwen
* Ontwikkeling school en leerkrachten zichtbaar maken binnen ontwikkelmuur

Directeur basisschool de Bongerd te Haps 
* Uitbouwen lerende cultuur school
* Vergroten ouderbetrokkenheid
* Mede de basis leggen voor passend aanbod 0 tot 12-jarigen

Directeur Montessorischool de Petteflet te Tilburg 
* Verbeteren onderwijskwaliteit van zwak naar basistoezicht
* Innovatie onderwijs en organisatie passend bij ontwikkelingen maatschappij – flexibilisering onderwijs- en vakantietijden
* Groei leerlingaantal 

Directeur basisschool Willibrordus te Lage Zwaluwe 
* Betere aansluiting van onderwijs op de onderwijsbehoeften van kinderen realiseren
* Begeleiden fusietraject met andere basisschool 

Medewerker onderwijs REC 4 school binnen justitieële instelling 
* Mede richting geven aan het onderwijs binnen deze instelling
* Programma gemengde examenklas uitbouwen en inrichten voor VMBO-T, HAVO, VWO

Al neergezet

Binnen alle organisaties waar ik als directeur gewerkt heb ben ik actief lid en/of kartrekker geweest van bovenschoolse werkgroepen op het gebied van personeel, onderwijs en kwaliteitszorg.

Binnen alle organisaties ben ik participant of initiatiefnemer geweest op het gebied van het organiseren van stichtingsbrede studiedagen of projecten t.b.v. het versterken van onderwijsinhoud, het ontwikkelen van beleid of het vergroten van expertise.

Om mijn eigen ontwikkeling te versterken heb ik met regelmaat studiereizen en onderwijsreizen gemaakt naar onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland.


Wat heb ik al neergezet? Onder andere de volgende zaken:

Binnen alle organisaties waar ik als directeur gewerkt heb ben ik actief lid en/of kartrekker geweest van bovenschoolse werkgroepen op het gebied van personeel, onderwijs en kwaliteitszorg.

Binnen alle organisaties ben ik participant of initiatiefnemer geweest op het gebied van het organiseren van stichtingsbrede studiedagen of projecten t.b.v. het versterken van onderwijsinhoud, het ontwikkelen van beleid of het vergroten van expertise.

Om mijn eigen ontwikkeling te versterken heb ik met regelmaat studiereizen en onderwijsreizen gemaakt naar onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland.

Wat heb ik al neergezet? Onder andere de volgende zaken:

Binnen alle organisaties waar ik als directeur gewerkt heb ben ik actief lid en/of kartrekker geweest van bovenschoolse werkgroepen op het gebied van personeel, onderwijs en kwaliteitszorg.

Binnen alle organisaties ben ik participant of initiatiefnemer geweest op het gebied van het organiseren van stichtingsbrede studiedagen of projecten t.b.v. het versterken van onderwijsinhoud, het ontwikkelen van beleid of het vergroten van expertise.

Om mijn eigen ontwikkeling te versterken heb ik met regelmaat studiereizen en onderwijsreizen gemaakt naar onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland.

Wat heb ik al neergezet? Onder andere de volgende zaken:

Binnen alle organisaties waar ik als directeur gewerkt heb ben ik actief lid en/of kartrekker geweest van bovenschoolse werkgroepen op het gebied van personeel, onderwijs en kwaliteitszorg.

Binnen alle organisaties ben ik participant of initiatiefnemer geweest op het gebied van het organiseren van stichtingsbrede studiedagen of projecten t.b.v. het versterken van onderwijsinhoud, het ontwikkelen van beleid of het vergroten van expertise.

Om mijn eigen ontwikkeling te versterken heb ik met regelmaat studiereizen en onderwijsreizen gemaakt naar onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland.

Wat heb ik al neergezet? Onder andere de volgende zaken:

Binnen alle organisaties waar ik als directeur gewerkt heb ben ik actief lid en/of kartrekker geweest van bovenschoolse werkgroepen op het gebied van personeel, onderwijs en kwaliteitszorg.

Binnen alle organisaties ben ik participant of initiatiefnemer geweest op het gebied van het organiseren van stichtingsbrede studiedagen of projecten t.b.v. het versterken van onderwijsinhoud, het ontwikkelen van beleid of het vergroten van expertise.

Om mijn eigen ontwikkeling te versterken heb ik met regelmaat studiereizen en onderwijsreizen gemaakt naar onderwijsinstellingen binnen en buiten Nederland.

Wat heb ik al neergezet? Onder andere de volgende zaken:

 • School begeleid van zwakke school naar basisarrangement
 • Samenwerking met externe partijen aangegaan ter versterking van de onderwijsinhoud
 • Tweemaal een proces richting nieuw strategisch beleid/koersplan van een stichting mee georganiseerd en vormgegeven
 • Driemaal een visietraject begeleid
 • Ouders nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van meerjaren schoolplan
 • Samenwerking ketenpartners binnen brede school verder uitgebouwd
 • Aantal malen leerkrachten gecoacht vanuit diverse opdrachten
 • Tweemaal startende directeur ondersteund
 • Herijkingsproces van de visie georganiseerd
 • Samen met team nieuw organigram neergezet
 • TOM-concept vertaald naar de dagelijkse praktijk en stapsgewijs samen met team geïmplementeerd en zichtbaar gemaakt
 • Rekenverandertraject mede opgezet en georganiseerd
 • Leerjaaranalyse ontwikkeld
 • Schoolontwikkeling zichtbaar en levend gemaakt voor en met het team op ontwikkelwand
 • Basis gelegd voor samenwerking en het concreet maken van de gezamenlijke ‘stip op de horizon’ met verschillende partners binnen IKC